Stichting TOGEHTER4GAMBIA ondersteunt de projecten opgezet vanuit Franco inn Gambia.

 


STICHTING TOGETHER4GAMBIA
De culturele, sociale en educatieve projecten opgezet vanuit Franco Inn worden ondersteund door Stichting Together4gambia. Deze stichting helpt vanuit Nederland mee in het genereren van (financiële) middelen om deze projecten te realiseren.

Doel
De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bieden van ontwikkelingshulp aan Gambia, onder andere door het faciliteren van culturele, sociale en educatieve projecten, alsmede al hetgeen met het voorstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

KvK
Stichting Together4gambia  is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 82290571.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):862412420
Omdat wij niet of te weinig deelnemen aan het economisch verkeer zijn wij vrijgesteld van BTW.

 

Tel: 06 11321806

info@together4gambia.nl

Den Bleek 14, 5725 CL Asten Heusden

ANBI
Toegekend per 24 maart 21
RSIN nummer: 862412420

VOOR SPONSORING
Graag aangeven het project waarvoor u wilt dat het geld besteed wordt.

Rekeningnummer: NL57 INGB 0673 3992 81 t.n.v. Saho

www.together4gambia.nl

facebook: https://www.facebook.com/together4gambianederland