De culturele en educatieve activiteiten van Franco Inn zijn een onderdeel van SOB

 

Ontstaan

De Stichting Organisatie & Bemiddeling (SOB) is op 20 maart 2002 opgericht in Helmond  door Huub Schepers, maatschappelijk werker, Leo Beijers en Otto Spierings (leraar basisonderwijs)

Doel

“Verenigingen, stichtingen, andere rechtspersonen, instanties, particuliere initiatieven en goede doelen, bemiddeling te verlenen en te ondersteunen op het gebied door het organiseren van evenementen, beurzen, e.d. ter  (verkrijging van financiële middelen ter ) realisering van hun doel.

KvK

SOB is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 17143983.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 8110.30.301
Omdat SOB niet of te weinig deelneemt aan het economisch verkeer is zij vrijgesteld van BTW. 

Activiteiten in het verleden

Zo werden de jaarlijkse MotorrijderscontaCCtbeurs gehouden in Helmond, de maandelijkse rommelmarkten in Helmond, Someren en Aarle-Rixtel en diverse evenementen ondersteund door hand- en spandiensten. Hierbij werden verenigingen rechtstreeks betrokken en konden zij een donatie ontvangen. Ook is er een vanuit de MotorrijderscontaCCtbeurs een donatie gegaan naar ontwikkelingsactiviteiten in Sri Lanka. Na een passieve periode is SOB op 1 juli 2019 met nieuwe bestuursleden weer actief geworden.

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur wordt nu gevormd door :

Bankrekeningnummer: NL57INGB 0673 3992 81 Correspondentieadres: Den Bleek 16, 5725 CL Asten Heusden      

Financieel beleid

Uitgangspunt is continuïteit zo veel mogelijk waarborgen. Donaties worden zo veel mogelijk verantwoord besteed. Verantwoording is terug te vinden op deze website, Facebook en andere social media. Alle kosten (overheadkosten) worden zo laag mogelijk gehouden door te werken met uitsluitend vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werk. Het Jaarverslag van 2019 en het Beleidsplan / werkplan van 2020 is te vinden via de volgende link.

Activiteiten

  1. Otto Regelt Het Wel

Otto Regelt het Wel – organisatie en bemiddeling voor onderwijs, instellingen, bedrijven en particulieren –  is ontstaan na de pensionering van Otto Spierings. De jarenlange ervaring als organisator in en buiten het onderwijs en zijn netwerk werden in eerste instantie ingezet als “event manager” op basisscholen om de werkdruk te verlagen. Daarnaast werd van alles georganiseerd, ondersteund en hand- en spandiensten verleend zoals: motorritjes van schoolverlaters, benefiet motorrit voor de cirkel, Kerstman met Kerstelfjes en Paashaas in winkelcentra, hulp bij het invullen van formulieren, hulp bij het organiseren en uitvoeren van schoolreünies, catwalk modezondag winkelcentrum, opzetten schooltuin, doorstart van Truckers Day, proeverij, natuurwandeling i.s.m. IVN, stageactiviteiten, Kunst- en Hobbydag, etc., etc.  In eerste instantie werden deze activiteiten uitgevoerd als eenmansbedrijf.  Sinds 1 juli 2019 is dit een onderdeel van SOB. Voor het regelen, ondersteunen en organiseren van evenementen, projecten, feesten, leveren van hand- en spandiensten, etc., kan een beroep worden gedaan op Otto Regelt Het Wel. Ook kunnen wij bestaande initiatieven onderbrengen in deze stichting als deze passen in onze doelstelling.

  1. Culturele en educatieve activiteiten in Gambia

Een van de nieuwe activiteiten is het ondersteunen  van en organiseren van activiteiten ten gunste van  het Educatief Cultureel Skill Centrum van Franco-Inn in Gambia en het generen van financiele middelen om hun doelstellingen te kunnen laten verwezenlijken. Dit kan door sponsors te benaderen, subsidies aan te vragen, activiteiten te organiseren en, niet op de laatste plaats, door potentiële toeristen te motiveren een actief verblijf te bieden op Franco-Inn, omdat deze door daar te verblijven ook bijdragen aan hun doel en de visie. Onze missie hierbij is om Franco Inn te ondersteunen met hun missie om de inwoners van Gambia en dan voornamelijk de Gambianen uit Tanji die betrokken zijn bij het Skill Centre project de kans te geven zich te ontwikkelen, kennis over te dragen en uit te wisselen en de kans bieden hun passie uit te oefenen waarmee ook inkomsten gegenereerd worden.

Al onze activiteiten ten gunste van Franco-Inn te Gambia zijn te volgen op deze website.